Misyon & Vizyon

MİSYON

Güvenlik hizmetleri çerçevesinde, gerekli fiziksel ve mesleki yeterliliğin yanında sosyal bilimler, matematik, hukuk ve mesleki özel alanları ile ilgili konularda yeterli donanıma sahip, mesleki eğitimleri sürecince alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edinilenleri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları çözümleme noktasında çözüm önerileri geliştirebilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Mesleki alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli uygulamaları, araçları ve kullanılan teknolojilerini belirleyerek görevlerinde etkin bir şekilde kullanabilen, etkili iletişim becerilerine sahip ve hızla gelişen dinamikler karşısında değişime açık, mesleki alanındaki değşiklere bağlı meydana gelebilecek yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip Türk ekonomisi ve güvenlik sektörüne ara eleman yetiştirmek ve mesleki açıdan uzmanlaşmış teknik elemanlar yetiştirmek.