Hakkında

Hızla gelişen toplumsal dinamikler bazı değişmeleri zorunlu kılmaktadır. Gelişimle beraber gelen değişme sürecine uyum sağlamak suç ve suçlularla mücadele yöntemlerini artık kuram haline dönüşerek bilimsel bir içerik kazandırmıştır. Bu yaklaşımların temelinde, suçu önlemeyi ve suça neden oluşturabilecek her türlü olguyu ortadan kaldırma amaçlamaktadır. Suçun nedenlerinin tespiti derinlemesine bir incelemeyle mümkündür. Bu nedenle suçu önlemeye yönelik, çok yönlü ve bütüncül bir anlayışla hareket edilmeli ve bu doğrultuda eğitim alınmalıdır. Adıyaman Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı, hedeflediği ilkeler doğrultusunda kendini sürekli güncelleyerek, problem çözmeye odaklı, hedefi toplum ve toplumu oluşturan en küçük birimler olan ve bu birimlerle etkili bir iletişim kurarak ortak çalışmalarda buluna bilen ve tüm bunların yanında kolluk kuvvetinin temel esaslarından önleyici hizmetleri etkin bir şekilde sunarak faaliyet kapsamını, her geçen gün sosyal değişmeleri takip ederek geliştiren bir bölümdür.