Dr. Öğr. Üyesi M. Murat PAYAM

Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

Tel: 0 416 223 38 00/1658